Kontakta Michael Nielsen
In English, please
SAJTEN UPPDATERAD 2016-10-27

minskar lagerkostnaderna
Felfria utleveranser medger liten lagerhållning

minskar stressen
Det vanligaste är att operatören kommer att mäta och styra sin process mer sällan

underlättar prisdiskussioner
Felfria leveranser ger nöjda kunder

ökar personalens engagemang
SPS är maskinoperatörens främsta kvalitetsverktyg.

ger enhetligt synsätt
Det finns inget utrymme för "eget tyckande".

ger ökad processförståelse
Operatören ser mönster och trender i processen

ger ständiga förbättringar
Kunden är i fokus

SPS ...

skapar kundvärde
Förbättrar funktionen/förlänger livslängden i kundens färdiga produkt

minskar kassationen
Fokuserar på toleransmitt i stället för toleransgränserna

förebygger fel på produkterna
Åtgärder sätts in vid rätt tidpunkt

minskar behovet av slutavsyning
Leveranser med hög duglighet behöver inte slutkontrolleras

främjar kundrelationerna
Hög duglighet gör att kunden kan ta emot leveransen utan ankomstkontroll

upptäcker maskinfel på ett tidigt stadium, en hjälp vid tillståndsbaserat underhåll


SPS är kostnadseffektivt

Varför ska du använda SPS?
Det vanligaste svaret är: "Vår kund och vårt kvalitetssystem kräver det". Men verktyget kan då lätt uppfattas som ett tvång eller en belastning, vilket är synd eftersom processen förenklas och förbättras och ditt företag och din kund bevisligen får bättre lönsamhet tack vare att du använder SPS i din verksamhet.

Två starka skäl till att använda SPS:


Med SPS avläses processen kontinuerligt