Kontakta Michael Nielsen
In English, please
SAJTEN UPPDATERAD 2016-10-27

1. Ge alla en grundutbildning.

2. Bestäm vem som äger processen.

3. Se till att alla formella och informella ledare är med på tåget.

4. Välj en tydlig, användarvänlig och logisk mjukvara.

5. Att använda SPS är att ändra tankesätt. Fokusera på att ändra gamla beteenden, istället för att fastna i tekniska diskussioner.

6. Främja hellre ett enkelt förhållningssätt där SPS får en utbredd användning och där resultatet inte behöver vara absolut statistiskt korrekt, framför en komplicerad attityd som gör att endast eldsjälar tar till sig verktyget. Tänk på att SPS är främst maskinoperatörens verktyg!

7. Använd inte SPS för att övervaka operatörerna, utan se det som ett sätt för dem att kunna ta ansvar för sin kvalitet.

8. Försök att i början uppmuntra till själva SPSanvändandet, istället för att fokusera på höga duglighetstal.

9. Lämplig plats att börja med SPS för att skapa det goda exemplet:
    a. Där personalen är extra mottaglig.
    b. Där processen är extra lätt att styra.

10. Lämplig plats för fortsättning:
       a. Där kassationen är hög.
       b. Där den interna/externa kunden har            problem till följd av låg duglighet i            föregående tempo.
       c. Där kunden eller du själv har definierat            kritiska egenskaper.

Att styra endast det sista tempot i en process, kan göra att du missar att identifiera kostsamma störningar tidigare i kedjan.

Tänk också på att en process med för låg duglighet ofta är i än större behov av styrning, jämfört med en process med hög duglighet.

11. Till sist – det tar tid att ändra gamla beteenden. Ha respekt för tiden!


Ladda ner »
Ladda ner

Viktiga tips

Michael Nielsens råd och tips vid införande av SPS, utgåva 7.