Kontakta Michael Nielsen
In English, please
SAJTEN UPPDATERAD 2016-10-27

Omvänt finns risken att enstaka uppmätta värden tolkas som att hela processen är felcentrerad. En måttjustering kan då skapa en kassation:


Att använda SPS är ett sätt att tänka. Det innebär, bland annat, att man istället för att kontrollera enstaka detaljer mot toleransgränser, bevakar utfallet och därigenom styr processen med rätt beslutsunderlag. Därför är det kostnadseffektivt att använda SPS i produktionen.

Michael Nielsen, upphovsman till utbildningen SPS - på ren svenska
"Statistisk processtyrning är förmodligen den enskilda åtgärd som ger störst kvalitetsökning i förhållande till insatsen"

SPS ger helheten!

Kort historik
År 1923 upptäcker Walter Shewart en metod med vilken man kan skilja mellan slumpmässiga och systematiska orsaker till variationer i en process. Metoden kom senare att kallas statistisk processtyrning eller SPS.

Vad är SPS?
Sorteras kvaliteten fram i ditt företag? Hittar slutkontrollen eller kunden detaljer som ligger utanför toleransgränserna, trots att det inte medvetet skickas med några felaktiga detaljer?

Orsaken kan vara att man mäter enstaka detaljer i tron att det uppmätta värdet visar processens inställning. Processens utfall har nämligen vid varje given tidpunkt en naturlig spridning inom vilken måtten slumpvis fördelas, så även om det uppmätta värdet ligger inom toleransområdet, kan processens utfall ändå vara felcentrerat med risk för kassation: